FOTONA.SE

Fakta Och Tankar Om Nästan Allt
och
Fotona att SE

SCHACK

schackskola

Världens mest kända schackparti spelades under en operaföreställning i Paris 1858 i en privat balkong.

Chess

King's Pawn Opening

o

Pirc Defense

Ruy Lopez Opening

Berlin Defense

Bernstein variation

Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation


Old Benoni

Scandinavian Defense

Main Line, Mieses-Kotrč

Main Line, Leonhardt Gambit


Van Geet Opening
Footer

Powered by FOTONA.se

Go To Top 

Remember to check out our  W3.CSS Reference