Vaknade mycket tidigt. Beror antagligen på att jag inte helt ställt om till vintertiden ännu.

Förhålla sig öppen till olika möjligheter. Se tillvaron prismatiskt. Jaget.  Finns det klassiska aristoteliska jaget, en substans? Eller är det bara ett sätt att tala? Ett försök att stanna upp farten i ett medvetande? Det är det jag försöker mig på med att skriva. Jag försöker sakta farten på medvetandeströmmen, min forsande ström. Det virvlar och snurrar runt. En karusell som måste bromsas för att  hindra att jag förlorar medvetandet.