Välj en sida

Verbformer

Infinitiv Infinitivmärket i svenskan är att.  ”att gå” Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning ”fiska, hoppa, ropa” Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu. ”Jag cyklar”...