Välj en sida

Quiz, ord som förklarar ord

Jag svarade fel på elokvens. Kanske för att jag inte är speciellt vältalig. Onomatopoetiskt, att det är ljudhärmande. Homomyn, ord som skrivs och uttalas på samma sätt men har olika betydelser Metafor, en liknelse Preteritum kallades tidigare imperfekt Ett morfem är...

Verbformer

Infinitiv Infinitivmärket i svenskan är att.  ”att gå” Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning ”fiska, hoppa, ropa” Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu. ”Jag cyklar”...

Supinum, Pluskvamperfekt och Perfekt

Många hade i en text gör texten ful, mycket ful. Supinum är i svenskan den verbform som tillsammans med hjälpverbet ”ha” bildar perfekt och pluskvamperfekt, till exempel ”jag har ropat”, ”hon hade rest”. Ett verb...

youtube: How to write a novel by Scott Sigler

Scott Sigler How To Write Your First Novel Five step process 1. write every day 2. write a bad book first 3. finish the bad book and put it away for six months 4. start writing your good book 5. get out that bad book and study it The Big-Ass Binder (So You Wanna Be A...