Välj en sida

Infinitiv Infinitivmärket i svenskan är att.  ”att gå”
Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning ”fiska, hoppa, ropa”
Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu. ”Jag cyklar”
Preterium  dåtid ”Cornelia gick till skolan” 
Perfekt På något sätt beteckna att en handling är avslutad men aktuell.  ”Cornelia har gått till skolan”
Pluskvamperfekt   tempusform som visar att en händelse ägde rum före en annan händelse i det förflutna När jag kom hade han gått hem.
Supinium, verbform som tillsammans med hjälpverbet ”ha” bildar perfekt och pluskvamperfekt, till exempel ”jag har ropat”,  ”hon hade rest”
Futurum (tempus som beskriver en händelse i framtiden. ) jag ska bli klar till på lördag
Futurum Preteriti (det förflutnas framtidNär vi skulle åka upptäckte vi att bilen var stulen
Konditionalis 1  Jag skulle cykla  om jag var du.
Konditionalis 2  Jag skulle ha cyklat om jag var du