Välj en sida

1793 läser jag nu

Cecil Winge skarpsinnig och har varit Stockholms poliskammare behjälplig många gånger Cardell före detta officer, numera stadsvakt

Amerikansk Pastoral av Philip Roth

Jag har läst denna bok för att det kändes som litterär allmänbildning att ha en uppfattning om Philip Roth och hans skrivande. Romanens budskap som jag utläser är att det inte är/var lätt eller ens möjligt att uppfylla den amerikanska drömmen. Andra halvan av boken...

Quiz, ord som förklarar ord

Jag svarade fel på elokvens. Kanske för att jag inte är speciellt vältalig. Onomatopoetiskt, att det är ljudhärmande. Homomyn, ord som skrivs och uttalas på samma sätt men har olika betydelser Metafor, en liknelse Preteritum kallades tidigare imperfekt Ett morfem är...

Verbformer

Infinitiv Infinitivmärket i svenskan är att.  ”att gå” Imperativ är ett verbmodus med vilket man formulerar en uppmaning ”fiska, hoppa, ropa” Presens är det tempus som vanligtvis uttrycker vad som händer just nu. ”Jag cyklar”...

Supinum, Pluskvamperfekt och Perfekt

Många hade i en text gör texten ful, mycket ful. Supinum är i svenskan den verbform som tillsammans med hjälpverbet ”ha” bildar perfekt och pluskvamperfekt, till exempel ”jag har ropat”, ”hon hade rest”. Ett verb...