Välj en sida

December 2018


Stenpiren,  5 december 14:43

Piren byggdes under åren 1844–1845 och fick sitt nuvarande namn 1883. På denna plats fanns tidigare en till hälften så bred träbrygga, vilken var en av stadens första kajanläggningar. Härifrån utgick förr alla skärgårdsbåtar. Stora Bommens Hamn låg direkt nordost om Stenpiren, vid infarten till Stora Hamnkanalen. Den 24 oktober 1893 föreslogs att ”– det å yttre ändan af stenbron måtte anbringas en lanterna med rödt sken, hvilken blifver lysande åt alla sidor, jemväl inåt bron, för att tillika utgöra en väl behöflig varning för vandrare å densamma.” 
Detta även på grund av ”–ständiga klagomål, i synnerhet af befälhafvare å ångfartyg, hvilka nattetid ankomma och hafva anvisade tilläggningsplatser vid någon af broarne vid Stora Bommen, När Stenpiren blev för trång byggdes, precis väster om denna, Ångslupspiren eller Träpiren 1922, vilken revs med början 4 februari 1954.[2]
Då Götaverken 1973 behövde mer svängrum vid sin flytdocka samt då segelrännan måste flyttas, kapades Stenpiren med 42 meter. Dess nuvarande kajlängd är 215 meter och vattendjupet 3–6 meter.[3] År 1900 var dess längd 151 meter, medelbredden var 16 meter och ytan 2 416 kvadratmeter

Redan första december. Första vintermånaden.  Det var val i Sverige i september men ännu ingen ny regering. Frågan är om det blir extraval eller en underlig kompromiss om regeringsbildandet.

181204 Många börser i Asien backade på tisdagen i och med ökad osäkerhet kring helgens överenskommelse mellan USA och Kina om att pausa handelskriget. Det visade sig att Pekings version av avtalet skiljde sig avsevärt från Washingtons.
Kinas president Xi Jinping och USA:s president Donald Trump

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Och framförallt

Skriver Egenmäktigt

Fotografering

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, 'ära' och ulf som betyder 'varg'. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Kontakt: Rolf@fotona.se