Välj en sida

Supinum, Pluskvamperfekt och Perfekt

Många hade i en text gör texten ful, mycket ful. Supinum är i svenskan den verbform som tillsammans med hjälpverbet ”ha” bildar perfekt och pluskvamperfekt, till exempel ”jag har ropat”, ”hon hade rest”. Ett verb...