Navbar -->
Fotona.se Om Fotona.seFOTONA.SE
Juni 2024

***

Scarlett Frills
Brassica rapa var. japonica

Röda Stugans Njuteri i Hyssna, trädgårdsutsmyckning.
240608

Slottsskogens månadsgamla älgkalvar med beskyddande mor
240609


240608
Annelundsparken i Borås. Lachesis eller Lakesis (grekiska: Λάχεσις), ”den livslotten tilldelande eller avmätande”, var i grekisk mytologi en av de tre ödesgudinnorna moirerna; de andra två var Klotho och Atropos.

Nornorna motsvaras i grekisk mytologi av moirerna och i romersk mytologi av parcerna.
En ask vet jag stå, Yggdrasil heter den
dess höga stam är stänkt med vitgrus;
dädan kommer dagg som i dalar faller,
grön står asken vid Urds brunn alltid.
Dädan komma mör som mycket veta,
tre ur det hus som vid trädet står;
Urd heter en, den andra Verdandi -
de skuro i trä - Skuld är den tredje; de skipa villkor, skifta livslotter,
mäta ödet åt människors barn.

Völvans spådom, vers 19-20

Bussresa
240608

Harkål
240615


FOTONA.SE
MUSIKVIDEOS

2023 december 2024 januari 2024 februari 2024 mars 2024 april 2024 maj 2024 juni