OM

 

SE FOTONA

November 2018


h

181128 onsdag, strax efter elva. Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran.


h

181126 måndag, klockan sex på morgonen. En jacka har lagts prydligt på busshållplatsens bänk. Det är svinkallt. Minusgrader. Varför har någon lagt sin jacka här istället för att ha den på sig?


h

Mitt Galleri i November 2018

väljer bland gamla bilder så att det blir en underlig historia

h

ÄLVSBORGSBRON filmad lördagen 10 nov 2018.
Filmad från Klippan utanför hotell Waterfront.

Bron är en 900,6 meter lång hängbro med 417,6 meters spännvidd och med sex filer. Den fria brobredden är 28,1 meter. Pylonerna är 107 meter höga, och bron har segelfri höjd på 45 meter på cirka 100 meters bredd.

De fyra ankarna, som ska ta upp krafterna från hängspannets bärkablar, väger 25 000 ton vardera. Kablarnas fyra ankare är av gravitationstyp, och ligger på berg. Varje ankare består av en sandfylld betonglåda. I denna är huvudkabeln förankrad i en massiv, centralt belägen betongkärna, som innehåller 1 300 kubikmeter betong och som göts i tre delar åtskilda av krympfogar.

BYGGET

Professorerna Sven Olof Asplund och Allan Bergfelt (geoteknik) anlitades för att granska de omfattande konstruktionsunderlagen, eftersom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen inte ansåg sig ha dessa resurser. Byggherre var Göteborgs kommun, genom hamnkontoret och gatukontoret. Bron byggdes på entreprenad av AB Armerad Betong och Friedrich Krupp, Rheinhausen, till en kostnad av 56 miljoner kronor, men med anslutningsleder var summan uppe i 130 miljoner. Arbetet med bron startade på hösten 1963 och var fullt avslutat i december 1967. Totalt 21 viadukter och tunnlar byggdes, i de flesta fall grundlades de direkt på berg. Den 11 maj 1966 klockan 12, lyftes de sista av sektionerna i Älvsborgsbrons mittspann på plats och den 15 oktober samma år provbelastades bron genom att 40 lastbilar, lastade med sammanlagt 900 ton grus, kördes ut på bron.

Bärkablarna är 800 meter och består av 85 delkablar. Den största dragkraften i varje kabel är cirka 9 300 ton. Varje huvudkabel har erhållit ett cirkulärt tvärsnitt med hjälp av fyllnadslister av aluminium. Huvudkablarnas diameter efter lindning är 0,58 meter. Varje delkabel innehåller i sin tur 94 trådar med rund-, kil- och Z-sektion. Den totala trådlängden uppgår till 12 000 kilometer. Den tillåtna sidorörelsen av bron, vid dess mitt, är 40-60 centimeter.

WIKIPEDIA 181117

h

Filmade längst ut på Stora Amundön lördagen 3 nov 2018, allhelgonadagen.

Folket på Amundö var ofta invecklat i smuggleriaffärer. Detta torde kunna förklara, varför man hade så många källare där.

På 1800-talet och i början av 1900-talet fanns två hemman på ön. Ännu så sent som år 1909 bodde Amundös sista invånare, ’Lill-Karin”, kvar i den sista av de två gårdarna. Denna uppläts någon gång efter 1910 till den då nystartade scoutrörelsen, men revs efter några år, varmed scouterna också lämnade ön, som dess allra sista ”bofasta”. Åkrarna har nu vuxit igen och övergått i äng, vilken skogen till och med börjat erövra. Under 1920- och 30-talen tillhörde Amundön Billdals gård, som använde hagmarkerna till bete för hästar och nötkreatur.
WIKIPEDIA 181118

Rester av ett par numera helt förstörda rösen finnes på krönet av det högsta berget på öns östra del. Under mobiliseringstiden 1914 tog landstormsmännen alla stenarna och gjorde skyttevärn därav. Den siste bonden på ön, den gamle Anders, har berättat, att det varit en vale liknande den, som ligger på Nygårdsberget (på fastlandet).

Slagen flinta, både spån och arbetade skärvor, har man funnit mitt på ostsidan av den höjdsträckning, som i nordsydlig riktning går fram över östra delen av ön. Fynden har gjorts på en gångstig i ljungmarker.
WIKIPEDIA 181118

h

h

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Och framförallt

Skriver Egenmäktigt

Fotografering

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, 'ära' och ulf som betyder 'varg'. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Kontakt: Rolf@fotona.se