Schack

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main

{
public static char[] sudo;

private static char[] sudokuNumbers;

public static void main(String []args) {

long startTime = System.nanoTime();
int[][] sudo = {
{0, 0, 0, 7, 0, 4, 0, 0, 1},
{0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 5, 7},
{0, 6, 0, 8, 0, 0, 0, 1, 0},
{0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0},
{9, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 8},
{0, 5, 0, 4, 0, 6, 2, 0, 0},
{0, 0, 0, 9, 0, 0, 8, 0, 0},
{0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0}
};

long endTime = System.nanoTime();
long duration = ((endTime – startTime)/1000); //divide by 1000000 to get milliseconds.
// get row, columns for every zero in matrice.

/*
*
* Make a list A where all fixed numbers in the sudoko
* are marked with -1
*
*/
List<Integer> A = fixedNumbers(sudo);
System.out.println(A.get(3));
System.out.println(A);

System.out.println( sudokuNumbers(sudo));

System.out.println( sudokuRow1(sudo));
/*
*
* Make a list R1 where all numbers in row 1 are listed
*
*/
//List<Integer> A = row1dNumbers(sudo);
System.out.println(duration + ” mikrosekunder”);

/*
*
* Make a list B where all possible numbers in the sudoko
* are listed
*
*/
}

/*
*
*
*
* Methods to use below
*
*
*
*/

public static List<Integer> fixedNumbers(int[][] sudo) {

List<Integer> fixedNumbers = new ArrayList<Integer>();

int i=0;
int j=0;

while (i<9 )
{

while (j<9)
{
int a=0;

if (sudo[i][j]>0)
a=1;
//System.out.println(sudo[i][j]+” ”+m+” ”+a);
fixedNumbers.add(a);

j++;
}

i++;
j=0;
}

return fixedNumbers;
}

/*
*
*
*
* Methods to use below
*
*
*
*/

public static List<Integer> sudokuNumbers(int[][] sudo) {

List<Integer> sudokuNumbers = new ArrayList<Integer>();
int i=0;
int j=0;

while (i<9 )
{

while (j<9)
{

sudokuNumbers.add(sudo[i][j]);

j++;
}

i++;
j=0;
}

return sudokuNumbers;
}

/*
*
*
*
* Methods to use below
*
*
*
*/

public static List<Integer> sudokuRow1(int[][] sudo) {

List<Integer> sudokuRow1 = new ArrayList<Integer>();
int i=0;
int j=0;

while (i==0 )
{

while (j<9)
{
if (sudo[i][j]>0)
sudokuRow1.add(sudo[i][j]);

j++;
}

i++;
j=0;
}

return sudokuRow1;
}

}

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Fotografering

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, 'ära' och ulf som betyder 'varg'. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Kontakt: rolf.kallstrom@gmail.com