Java Basic 3, Control Structures

This video talks about control structures, which can be thought of as ways to modify the standard flow of code. The concept of control structures are the same in any programming language, but this basic java tutorial video will show you the syntax for Java if (then)...

läs mer

Java Grund 1, Spring Framework

The Spring Framework is an application framework and inversion of control container for the Java platform. The framework's core features can be used by any Java application, but there are extensions for building web applications on top of the Java EE (Enterprise...

läs mer

Java Grund 2, Variables

Although Java is object oriented, not all types are objects. It is built on top of basic variable types called primitives. Here is a list of all primitives in Java: byte (number, 1 byte) short (number, 2 bytes) int (number, 4 bytes) long (number, 8 bytes) float (float...

läs mer

Java Grund 28

package net.javavideotutorials.example; import java.awt.GridBagConstraints; import java.awt.GridBagLayout; import java.awt.Insets; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.awt.event.MouseEvent; import...

läs mer

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Rolf

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, ‘ära’ och ulf som betyder ‘varg’. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Konstfoto

A frequently used but somewhat vague term. The idea underlying it is that the producer of a given picture has aimed at something more than a merely realistic rendering of the subject, and has attempted to convey a personal impression

– Jones, Bernard E. Cassell’s cyclopaedia of photography. New York: Arno, 1973.

Kontakt: rolf.kallstrom@gmail.com