Intressant

Nyköpings gästabud kallas de händelser som utspelades på Nyköpingshus i december 1317, då Sveriges kung Birger Magnusson fängslade sina bröder hertigarna Valdemar och Erik, vilka senare sattes att svälta ihjäl i fängelsetornet på Nyköpingshus. Den enda källan till händelseförloppet är den högst partiska Erikskrönikan.

Dackefejden 1542 – 1543, smålandsuppror mot Gustav Vasa.

Slottet Tre Kronor brinner upp 1697 Namnet tre kronor fick borgen av Kung Magnus Eriksson på 1300-talet.

Caravaggio, egentligen Michelangelo Merisi da Caravaggio (alternativt Amerighi Caravaggio, född 29 september 1571 i Milano, död 18 juli 1610 i Porto Ercole, var en italiensk barockmålare. Han bröt till viss del med den måleriska konventionen och betonade naturalismen i sina verk.

Medusa (1592–1600). en av Caravaggios mest kända målningar.

Medusa var i grekisk mytologi den mest framträdande av de tre gorgonerna.

Medusa hade ormar på huvudet istället för hår. Den som såg hennes ansikte förvandlades omedelbart till sten. Detta var ett straff för att Medusa, som då var en vanlig människa, hade våldtagits av Poseidon i Athenas tempel. Athena blev förnärmad av detta och förvandlade därför Medusa till en oerhört ful kvinna som förstenade dem som såg henne.

*****

Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) är ett hormon som produceras av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan. Melatoninets effekt är att man blir sömnig, och utsöndringen av melatonin är troligen kroppens viktigaste mekanism för att få oss sömniga. Sekretionen av melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljus-/mörkernivån. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten

*****

Urea (från grekiska uron urin), urinämne eller karbamid är en kvävehaltig kemisk förening, med den kemiska formeln CO(NH2)2.

Ett användningsområde är i avgasreningen på dieselmotorer för att sänka utsläppen av kväveoxider. Urea är ett ämne som har eutrofierande effekt på både mark och vatten som orsakar stora miljöproblem.

Diesel exhaust fluid (DEF), commonly referred to as AdBlue in Europe, Australia, and New Zealand, and standardised as ISO 22241 is an aqueous urea solution made with 32.5% high-purity urea (AUS 32) and 67.5% deionized water. DEF is used as a consumable in selective catalytic reduction (SCR) in order to lower NOx concentration in the diesel exhaust emissions from diesel engines.

*****

NH3 Formation

{(NH2)2CO •7H2O}fl  > {(NH2)2CO}fl + 7 H2O water evaporation
{(NH2)2CO}fl >  HNCO + NH3 thermolysis of urea
HNCO + H2O > CO2 + NH3 hydrolysis of isocyanic acid

NOX Reduction

4 NO + O2 + 4 NH3 > 4 N2 + 6 H2O standard reaction with NO
2 NO2 + 2 NO + 4 NH3 > 4 N2 + 6 H2O “fast“ reaction with NO+NO2

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O
2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O
NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O

*****

Selective Catalytic Reduction (SCR) is an advanced active emissions control technology system that injects a liquid-reductant agent through a special catalyst into the exhaust stream of a diesel engine. The reductant source is usually automotive-grade urea, otherwise known as Diesel Exhaust Fluid (DEF). The DEF sets off a chemical reaction that converts nitrogen oxides into nitrogen, water and tiny amounts of carbon dioxide (CO2), natural components of the air we breathe, which is then expelled through the vehicle tailpipe.

SCR technology is designed to permit nitrogen oxide (NOx) reduction reactions to take place in an oxidizing atmosphere. It is called ”selective” because it reduces levels of NOx using ammonia as a reductant within a catalyst system. The chemical reaction is known as ”reduction” where the DEF is the reducing agent that reacts with NOx to convert the pollutants into nitrogen, water and tiny amounts of CO2. The DEF can be rapidly broken down to produce the oxidizing ammonia in the exhaust stream. SCR technology alone can achieve NOx reductions up to 90 percent. (PM and NOx near zero levels.)

Devices which are used in the laboratory to produce the mixture of air with diesel exhaust gas are known as dilution tunnels. The intention of this procedure is to simulate conditions at which diesel particulates are released from vehicles into the atmosphere. The substance which is sampled and regulated is supposed to correspond to diesel soot which is suspended in the ambient air. The high-efficiency filters which are used for laboratory PM sampling capture solid particles, as well as liquid droplets, or mist, which condense from exhaust gases during the dilution process. In effect, the definition of PM extends to “any matter”—all solid and liquid material (condensate)—present in the diluted and cooled diesel exhaust. It should be emphasized that this definition of diesel particulates is to a large degree arbitrary. Since the atmospheric dilution ratios of PM—often in the range of 500 to 1000—are much higher than those used in laboratory dilution tunnels, the simulation of atmospheric dilution is far from perfect.

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Fotografering

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, 'ära' och ulf som betyder 'varg'. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Kontakt: rolf.kallstrom@gmail.com