Fotona

Jag väljer foton från mina arkiv i en kronologisk ordning. Detta är inte mitt privata album. Det är foton som jag tagit och tycker är intressanta, så i någon mån lär de spegla mig som person.

De räddade kranarna i Göteborgs hamn är symboler för en epok i stadens historia.

*****

180121, Nu är Gunnebo slott gult. Det är kanske den ursprungliga färgen.

*****

OM FOTONA.SE

FOTONA betyder inte bara fotona,
det är även en akronym:
Fantasier Och Tankar Om Nästan Allt.
SE betyder inte bara Sverige.
SE är även ordet se.

Rolf

Fotografering

MITT NAMN

ROLF är både ett förnamn och ett svenskt efternamn, där användningen som förnamn är den ursprungliga. Mansnamnet Rolf, en kortform av det fornnordiska namnet Rodhulf som är sammansatt av orden hrodr, 'ära' och ulf som betyder 'varg'. Namnet är känt sedan vikingatiden genom Gånge-Rolf som erövrade Normandie år 911 och blev dess första hertig. Förklaringen att det skulle vara en kortform av Rudolf är troligtvis felaktig.

Wikipedia

Kontakt: rolf.kallstrom@gmail.com