Klassisk Fysik

WIKIPEDIA: Klassisk fysik är samlingsnamnet för de fysikaliska teorierna som inte påverkas av modern fysik, det vill säga 1900-talets kvantmekanik. Ofta räknas även relativitetsteori till den moderna fysiken, men den kan också ses som klassisk fysik. Utvecklingen av...