Kaffe

Kaffe

Kaffe, en slät kopp kaffe.

Musikminne från sommaren 2011

Musikminne från sommaren 2011

Kajsa var på Kungstorget och jag var där med en mycket enkel kamera men blev ändå helt nöjd med videon nedan  LYSSNA och SE.
***
Jag ser en film där alla fina får varann, men det är bara på låtsas. I verkligheten längtar alla efter någon annan. Alla röda rosor de vissnar ned till svart. Alla hårda nätter sköljer bort det där vi haft. O, händerna som brändes. Jag har glömt bort hur de kändes, men det är alltid samma sak.
Allt faller.

Ja, det är alltid samma sak, men jag vill bara ha mer. Den gråaste av alla dagar ser jag nån som ljuset bara faller över. Han säger nånting som jag aldrig hört förut och han vet precis vad jag behöver. En gång till ska blodet rinna ut, en gång till. Har aldrig känt så här förut o allting jag lärt mig har jag glömt bort. Då ger jag upp och klättrar upp, men det är alltid samma sak.

Allt faller.

Ja, det är alltid samma sak men jag vill bara ha mer. O, när du står där på världens högsta berg och himlen en gång till har ändrat färg då tror vi att vingarna vuxit ut. Då håller vi oss så hårt om varann. Det finns ingenting vi inte kan. Då tar vi steget. Det är alltid samma sak.

Allt faller.

Det är alltid samma sak, men jag vill bara ha mer. Ja, det är alltid samma sak.

Allt faller.

Det är alltid samma sak men jag vill bara ha mer.

***

 

 

 

SOLARIS

SOLARIS

Akronymlek:

Soldaternas Orkester Larmar Alarmerande Riskerna I Strid

Klassisk Fysik

WIKIPEDIA: Klassisk fysik är samlingsnamnet för de fysikaliska teorierna som inte påverkas av modern fysik, det vill säga 1900-talets kvantmekanik. Ofta räknas även relativitetsteori till den moderna fysiken, men den kan också ses som klassisk fysik.

Utvecklingen av kvantfysiken under 1900-talet utgjorde en så stor revolution inom fysiken att man här började skilja på den klassiska och den moderna fysiken.

Exempel på områden inom klassisk fysik är Newtons mekanik, klassisk termodynamik och Maxwells elektromagnetism (den första teorin som var relativistisk). Einsteins relativitetsteorier räknas ibland som klassisk fysik. Eftersom Einstein vägrade att acceptera det intrinsiskt slumpmässiga i kvantfysiken har han ibland kallats den siste klassiske fysikern.

Matematisk Analys

WIKIPEDIA: Matematisk analys är den del av matematiken som behandlar gränsvärden, huvudsakligen derivator och integraler, och har ofta ett fokus på funktioner av reella eller komplexa variabler. Vid sidan av algebran och geometrin kan den ses som en av matematikens huvudgrenar. Den matematiska analysen utvecklades främst av Arkimedes, Leibniz och Newton, med bidrag av Euler, Cauchy, Fourier och många andra. Motiv bakom analysens utveckling var att lösa geometriska problem, t.ex. att finna en given kurvas tangent, och att lösa fysikaliska problem, ofta i form av differentialekvationer.[1]

Den matematiska analysen utgörs huvudsakligen av två områden:

Differentialkalkylen, som handlar om att finna den ögonblickliga hastigheten (derivatan) av en funktions värde i förhållande till dess argument. En annan tillämpning av differentialkalkylen är Newtons metod, en algoritm för att hitta en funktions nollställe genom att approximera funktionen med hjälp av dess tangent. Fermat beskrivs ibland som differentialkalkylens fader.
Integralkalkylen, som studerar metoder för att finna integralen av en funktion. En integral kan definieras som det matematiska gränsvärdet av en summa av termer som motsvarar arean mellan grafen av en funktion och axeln för variabeln som används som argument. Integration låter oss beräkna arean under en kurva och volymen samt arean hos en tredimensionell kropp som ett klot eller en kon.
Analysens fundamentalsats innebär, i viss mening, att derivering och integration är omvända operationer.[2] Denna insikt hos främst Newton och Leibniz ledde till en mycket snabb utveckling av analysen när deras arbeten blev kända. Sambandet mellan derivata och integraler gör det möjligt att beräkna den totala förändringen i en funktion genom att integrera dess ögonblickliga förändringshastighet. Fundamentalsatsen gör det också möjligt att beräkna många integraler algebraiskt, utan att behöva använda gränsvärden, genom att hitta deras primitiva funktion. Den låter oss också lösa differentialekvationer, ekvationer som relaterar en okänd funktion med dess derivator. Differentialekvationer uppträder så gott som överallt inom vetenskapen, men kanske särskilt mycket inom fysik.

Bland den matematiska analysens fundament finns funktionsbegreppet, gränsvärden, oändliga talföljder, serier, och kontinuitet[förtydliga]. Bland de verktyg som används återfinns symbolbehandlingen inom elementär algebra och induktion.

Den matematiska analysen har utvecklats till differentialekvationer, vektoranalys, variationskalkyl, komplex analys och differentialtopologi. Modern matematisk analys är känd som reell analys, och utgörs av rigorösa härledningar av analysens resultat samt generaliseringar såsom måtteori och funktionalanalys.

Hemkommen

Jag kom hem från min första resa över Atlanten. Jag har besökt Florida och åkt på kryssning i Karibien. Ska nu försöka få ordning på fotona. De som inte är privata och som jag gillar kommer att dyka upp här.

 

 

 

 

 

 

 

Broarna till Key West, tågbron är till höger på fotot men den används inte längre.