Vecka 1, 2018 januari

F O T O N A . S E  Måndag, 1 jan. Året har börjat. Jag och FOTONA.SE gör en nystart och börjar om. Jag lämnar inga löften om vad som komma skall. Det blir vad det blir. Det är min hobby att få till en plats på nätet som jag trivs med och kan visa upp för världen. För...

Java Grund 1, Spring Framework

The Spring Framework is an application framework and inversion of control container for the Java platform. The framework’s core features can be used by any Java application, but there are extensions for building web applications on top of the Java EE (Enterprise...

Java Grund 2, Variables

Although Java is object oriented, not all types are objects. It is built on top of basic variable types called primitives. Here is a list of all primitives in Java: byte (number, 1 byte) short (number, 2 bytes) int (number, 4 bytes) long (number, 8 bytes) float (float...

Java Grund 28

package net.javavideotutorials.example; import java.awt.GridBagConstraints; import java.awt.GridBagLayout; import java.awt.Insets; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.awt.event.MouseEvent; import...